ЈНМВ 1.2.3/20 закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.3/20:
„УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ“

 

13-02-2020 Обавештење о закљученом уговору

07-02-2020 Одлука о додели уговора

24-01-2020. Позив за подношење понуда

24-01-2020- Конкурсна документација Угоститељске услуге и смештај