Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – јавна набавка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – Реконструкција крова управне зграде са шталом
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: Дана 17.11.2016. до 11,00 сати
Јавно отварање понуда: Дана 17.11.2016. до 11,30 сати