Radovi na gradskom hipodromu u Požarevcu – javna nabavka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na gradskom hipodromu u Požarevcu – Rekonstrukcija krova upravne zgrade sa štalom
Datum i vreme:
Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Dana 17.11.2016. do 11,00 sati
Javno otvaranje ponuda: Dana 17.11.2016. do 11,30 sati