ЈНМВ 1.2.5 / 20 Одлука о додели уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.5/20:
„Услуге изнајмљивања видеобимa за потребе одржавања београдског сајма“

07-02-2020. Одлука о додели уговора

24-01-2020.  Позив за подношење понуда

24-01-2020. Конкурсна документација