Јавне набавке

Obveštenje o dodeli ugovora

1608024661536_Obaveštenje o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

Izveštaj o postupku javne nabavke

Izveštaj o postuku JN 0002

Izveštaj o postupku

Izveštaj o postupku

Odluka o dodeli sredstava

1606835440745_Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija za ponuđača – Montaža i demontaža novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2020. godini

I OPSTI DEO – PODACI O JAVNOJ NABAVCI Kriterijumi za dodelu ugovora Model ugovora za montazu i demontazu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Struktura ponudjene cene TEHNICKA SPECIFIKACIJA – MONTAŽA I DEMONTAŽA Troskovi za pripremanje ponude Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

Javni poziv – Montaža i demontaža novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2020. godini

Javni poziv

Konkursna dokumentacija za ponuđača – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2020. godini

I OPSTI DEO – PODACI O JAVNOJ NABAVCI Kriterijumi za dodelu ugovora Model ugovora za novogodisnju dekorativnu rasvetu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Struktura ponudjene cene TEHNICKA SPECIFIKACIJA Troskovi za pripremanje ponude Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

Javni poziv – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2020. godini

Javni poziv

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki

Pravilnik o uređenju javnih nabavki

Pravilnik o uređenju javnih nabavki

Pravilnik o uređenju sprovođenju javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuju

Pravilnik o uređenju sprovođenju javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuju

ЈНМВ 1.2.7 / 20 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 57. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА

29-7-2020 Oбавештење о закљученом уговору 16-7-2020 Одлука о додели уговора 09-7-2020 Конкурсна документација Угоститељске ЉКИ – исправка I 09-7-2020 PozivZaPodnosenjePonude – ispravka I 29-6-2020 Позив за подношење понуда 29-6-2020 Конкурсна документација Угоститељске ЉКИ  

ЈНМВ 1.2.6 / 2020 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА – додељен уговор

16-7-2020  Одлука о додели уговора 29-6-2020 Позив за подношење понуда 29-6-2020 Конкурсна документација бина  

Измене и допуне Плана јавних набавки 03/2020

Измене и допуне Плана јавних набавки 03/2020  

Допуна плана јавних набавки 02/2020

PLAN2020OSTLO17273914TOPOZAREV27052020-4

ЈНМВ бр. 1.1.1/20 – Закључен уговор

16-4-2020 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24-03-2020 Zahtev za zaštitu prava – Boja Sombor 17-03-2020 Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.1-20 06-3-2020. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV 1.1.1-20 05-3-2020. Појашњење конкурсне документације 28-2-2020. Конкурсна документација Сигнализација на државним путевима 28-2-2020. Позив за подношење понуда  

ЈНМВ 1.2.5 / 20 Закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.5/20: „Услуге изнајмљивања видеобимa за потребе одржавања београдског сајма“ 19-2-2020. Обавештење о закљученом уговору 07-02-2020. Одлука о додели уговора 24-01-2020.  Позив за подношење понуда 24-01-2020. Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.3/20 закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.3/20: „УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ“   13-02-2020 Обавештење о закљученом уговору 07-02-2020 Одлука о додели уговора 24-01-2020. Позив за подношење понуда 24-01-2020- Конкурсна документација Угоститељске услуге и смештај