ЈНМВ 08/2016 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08/2016: „ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА“