ЈНМВ 07/2016 УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

„УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ

ОДРЖАВАЊА 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА“

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2016: