ЈНМВ 1.3.2/2016 Радови на градском хиподрому у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на градском хиподрому у Пожаревцу по партијама

Партија 1: Одржавање крова између штала на градском хиподрому у Пожаревцу и

Партија 2: Израда платформе ВИП ложе на градском хиподрому у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НМВ 1.3.2/2016