Javni poziv – Montaža i demontaža novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2020. godini

Javni poziv