„Услугe изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма“, редни број 1.2.5/2019

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru