Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2017 – Услуге извршења ватромета у 2017. години.

Odluka o dodeli ugovora