ЈНМВ 1.2.2/20 закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.2/20:
„Услуге штампања промотивног материјала
у 2020. години“

13-2-2020. Oбавештење о закљученом уговору
07-2-2020. Oдлука о додели уговора
24-01-2020. Позив за подношење понуда
24-01-2020. Koнкурсна документација