ЈНМВ 1.2.4/20 закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.4/20:
„ УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ВАТРОМЕТА“

13-02-2020 Обавештење о закљученом уговору

07.02.2020. Одлука о додели уговора

24-01-2020. Позив за подношење понуда

24-01-2020. Конкурсна документација ватромет