ЈНМВ 1.1.3/2019 – <Закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.3/2019:
„ НАБАВКА ПРОЈЕКТОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ УПОТРЕБУ СА СОЧИВИМА“

18-12-2019 Обавештење о закљученом уговору

03-12-2019 Одлука о додели уговора

20-11-2019. Позив за подношење понуда

20-11-2019. Конкурсна документација пројектор