Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.1/2016

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.1/2016 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања новогодишњег музичког програма“.

obavestenje o zakljucenom ugovoru