Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1/2016

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1/2016 „Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања новогодишњег музичког програма“.

odluka o dodeli ugovora