Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV br.1.1.1/2017.

„Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2017. godini.“

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru