Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр.1.1.1/2017.

„Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2017. години.“

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru