Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki Turističke organizacije Grada Požarevca za 2019. godinu.

PLAN2019