JNMV 1.2.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN za štampani materijal za 2019. godinu za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca.

KD štampa 2019Poziv za podnošenje ponuda