Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.2/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.2/2018 – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru