Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2018

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2018 – – Услуге извођења ватромета за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

Odluka o dodeli Ugovora