Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.6/2018 – Usluge izvođenja vatrometa za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2018. godini.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru