ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.6/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.6/2017:
„ УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ВАТРОМЕТА“