ЈН 1.2.15/2018 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

06.8.2018. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА БИЉАНЕ КРСТИЋ И ОРКЕСТРА БИСТРИК

Врста поступка: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број набавке: 1.2.15/2018

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА