Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.9/2017

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.9/2017 – Услуге исхране поводом 54. Љубичевских коњичких игара.

Odluka o dodeli ugovora