Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.1.1/2016

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.1.1/2016 Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца.

odluka-o-dodeli-ugovora-drvene-kucice