Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.3/2016

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.3/2016 Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – Реконструкција крова управне зграде са шталом.

odluka-o-dodeli-ugovora-hipodrom