Допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Допуна конкурсне документације и одговор на питање понуђача у процесу набавке новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години.
Крајњи рок за подношење понуда се продужава до дана 29.11.2016. до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 29.11.2016. у 10,30 часова.

pitanja-ponudjaca

odgovor-ponudjacu

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda