Dopuna konkursne dokumentacije za JNMV 1.1.2/2016 – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini

Dopuna konkursne dokumentacije i odgovor na pitanje ponuđača u procesu nabavke novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini.
Krajnji rok za podnošenje ponuda se produžava do dana 29.11.2016. do 10,00 časova.
Javno otvaranje ponuda: dana 29.11.2016. u 10,30 časova.

pitanja-ponudjaca

odgovor-ponudjacu

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda