JNMV 1.1.2/2016 – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini

Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini.
Krajnji rok za podnošenje ponuda: dana 23.11.2016.do 11,00 časova.
Javno otvaranje ponuda: dana 23.11.2016. u 11,30 časova.

poziv-za-podnosenje-ponuda

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta