ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години.
Крајњи рок за подношење понуда: дана 23.11.2016.до 11,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 11,30 часова.

poziv-za-podnosenje-ponuda

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta