Požarevački mir

Požarevački mir je događaj evropskog karaktera i značaja koji je naš grad 1718. godine uveo u svetsku istoriju.  Prethodi mu dvogodišnji rat između Turske i Austrougarske (1716–1718) iz koga je turska strana izašla kao poražena i samim tim primorana na pregovore koji su trajali 05.06–21.07.1718. godine. Na mirovnom kongresu su učestvovale Austrija i Mletačka republika sa jedne strane i Turska sa druge strane uz posredništvo Engleske i Holandije. Potpisivanjem ovog mira Srbija je do Zapadne Morave, kao i deo Bosne i Slavonije, pripala Austriji.

Ovaj mir je predstavljao zenit austrijskog pohoda na Balkan. Požarevac je bio pod vlašću Austrije sve do 1739. godine. Postojao je predlog da se potpisivanje mira održi u posebnoj zgradi, koja bi se podigla za tu priliku, ali se odustalo od tog plana zbog kratkog perioda do potpisivanja mira. Kongres je održan pod šatorima na brdu Sopot koje se nalazi iznad Požarevca i predstavlja sastavni deo Sopotske grede.

Nakon tri veka ovo mesto je obeleženo 21.07.2004. godine Megalitom (drevni spomenik od kamenog bloka težak preko 15 tona), da bi 2006. godine, na predlog Turističke organizacije Požarevca, Skupština grada osnovala fondaciju „Požarevački mir 1718“. Godine 2009. je izgrađen objekat koji simbolično predstavlja šator u kome je potpisan mir, a 2012. godine je potkrepljen postavkom kostimiranih pregovarača obučenih u duhu epohe s’ početka 18. veka. Fondacija je 2014. godine prešla u sastav Narodnog muzeja Požarevac.

FONDACIJA POŽAREVAČKI MIR

Koste Stamenkovića bb

Požarevac

+ 381 12 223 597

Radno vreme, radnim danima 08-14:00

Subotom i nedeljom uz prethodnu najavu