Vesti

Požarevac danas

Naziv Požarevca se prvi put pominje u turskim tefterima iz 1467. godine. Ime Požarevca je vezano za legendu da jeOpširnije

TOGP

Turističku organizaciju Grada Požarevca, osnovala je Skupština opštine Požarevac sa ciljem da vrši poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednostiOpširnije