ЈН 1.2.16 Уговор је закључен

22.8.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

06.8.2018. Odluka o dodeli ugovora

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ЖЕЉКА ЈОКСИМОВИЋА

Врста поступка: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број набавке: 1.2.16/18

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА