КОФЕР СЛОВА

На XIV међународном фестивалу туристичких публикација „КОФЕР СЛОВА“ у Крусевцу, ТОГП освојила је пет признања:

1. специјално признање за дизајн,
2. ЗЛАТАН КОФЕР за вишелисну туристичку публикацију до 50 страница,
3. два СРЕБРНА КОФЕРА за туристичку мапу и аудио видео публикацију
4. БРОНЗАНИ КОФЕР за једнолисну туристичку публикацију.