ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање понуда за доделу површина јавне намене на коришћење на Хиподрому, у време одржавања 56. Љубичевских коњичких игара

У циљу доделе површина јавне намене  в Хиподрому на коришћење за одређене намене, у време одржавања 56. Љубичевских коњичких игара, Туристичка организација Града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање понуда за доделу површина јавне намене на коришћење на

Хиподрому, у време одржавања 56. Љубичевских коњичких игара

 

 

 1. Стари занати,   домаћа   радиност   и   друге   делатности,   осим   продаје   одеће,   обуће   и индустријски паковане хране  у износу од 3.000,00 дин/по метру дужном,  максималне дужине 2.00 метра дужна
  • Право пријава имају правна лица-предузетници и удружења, из области угоститељске делатности, домаће радиности.
 2. Период коришћења јавне површине је 31.08.2019. године и 01.09.2019. године.
 3. Поступак прикупљања понуда и доделу површина јавне намене вршиће Туристичка организација Града Пожаревца.
 4. Понуде се достављају у затвореној коверти, са назнаком „ не отварати- понуде за доделу локација за време одржавања 56. ЉКИ“.
  •  Понуда мора да садржи следеће: делатност која ће се обављати и решење надлежног органа да је подносилац понуде регистрован за обављање те делатности, понуђени новчани износ за локацију и временски период у коме ће користити локацију.
 5. Понуде се достављају директно или поштом, на адресу: Туристичка организација Града Пожаревца, улица Табачка чаршија број 1, 12 000 Пожаревац.
 6. Рок за подношење понуда је до 26. августа 2019. године, с тим да понуде морају да стигну на адресу Туристичке организације Пожаревац до 12:00 сати.
 7. Отварање понуда је 27. августа 2019. године у 10,00 сати, у просторијама Туристичке организације Града Пожаревца, Табачка чаршија 1, у Пожаревцу.
 8. Ближе информације у вези овог огласа могу се добити на телефон број:012-221941 или у Туристичкој организацији Града Пожаревца, у улици Табачка чаршија број 1 у Пожаревцу.