JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za dodelu površina javne namene na korišćenje na Hipodromu, u vreme održavanja 56. Ljubičevskih konjičkih igara

U cilju dodele površina javne namene  v Hipodromu na korišćenje za određene namene, u vreme održavanja 56. Ljubičevskih konjičkih igara, Turistička organizacija Grada Požarevca, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za dodelu površina javne namene na korišćenje na

Hipodromu, u vreme održavanja 56. Ljubičevskih konjičkih igara

 

 

 1. Stari zanati,   domaća   radinost   i   druge   delatnosti,   osim   prodaje   odeće,   obuće   i industrijski pakovane hrane  u iznosu od 3.000,00 din/po metru dužnom,  maksimalne dužine 2.00 metra dužna
  • Pravo prijava imaju pravna lica-preduzetnici i udruženja, iz oblasti ugostiteljske delatnosti, domaće radinosti.
 2. Period korišćenja javne površine je 31.08.2019. godine i 01.09.2019. godine.
 3. Postupak prikupljanja ponuda i dodelu površina javne namene vršiće Turistička organizacija Grada Požarevca.
 4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ ne otvarati- ponude za dodelu lokacija za vreme održavanja 56. LJKI“.
  •  Ponuda mora da sadrži sledeće: delatnost koja će se obavljati i rešenje nadležnog organa da je podnosilac ponude registrovan za obavljanje te delatnosti, ponuđeni novčani iznos za lokaciju i vremenski period u kome će koristiti lokaciju.
 5. Ponude se dostavljaju direktno ili poštom, na adresu: Turistička organizacija Grada Požarevca, ulica Tabačka čaršija broj 1, 12 000 Požarevac.
 6. Rok za podnošenje ponuda je do 26. avgusta 2019. godine, s tim da ponude moraju da stignu na adresu Turističke organizacije Požarevac do 12:00 sati.
 7. Otvaranje ponuda je 27. avgusta 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Turističke organizacije Grada Požarevca, Tabačka čaršija 1, u Požarevcu.
 8. Bliže informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na telefon broj:012-221941 ili u Turističkoj organizaciji Grada Požarevca, u ulici Tabačka čaršija broj 1 u Požarevcu.