Oglas za Javnu licitaciju površina javne namene povodom 56. Ljubičevskih konjičkih igara

Sve potrebne informacije možete preuzeti u prostorijama Turističke organizacije
grada Požarevca u ulici Tabačka čaršija broj 1, kao i na broj telefona Turističke
organizacije grada Požarevca 012/221-941. Rok za podnošenje prijava je 19.08.2019.
godine do 15 časova, a licitacija će se obaviti 20.08.2019. godine sa početkom u 12
časova u prostorija Turističke organizacije Grada Požarevca.

Uslovi oglasa:

Učešće na javnoj licitaciji imaju isključivo pravna lica-preduzetnici iz oblasti
ugostiteljske delatnosti. Lokacije koje se licitiraju odnose se na prodaju pića iz
asortimana APATINSKE PIVARE APATIN D.O.O. iz Apatina, kao generalnog
sponzora 56. LJKI.

Dana 28, 29, 30 i31. avgusta i 2019. godine u centru grada i to:

– Šank-stojeći pultovi sa prodajom flaširanog, u limenci ili točenog piva i druga
pića iz asortimana Generalnog sponzora ispred knjižare „Laguna“ prema ulici Stari
korzo u dužini od 10 metara i širini od 3 metara po početnoj ceni od 75.000,00 dinara;
– Šank-stojeći pultovi sa prodajom flaširanog, u limenci ili točenog piva i drugog
pića iz asortimana Generalnog sponzora ispred „Vojvođanske banke“ Tabačka čaršija u
dužini od 10 metara i širini od 3 metra po početnoj ceni od 75.000,00 dinara
– Šank-stojeći pultovi sa prodajom flaširanog, u limenci ili točenog piva i drugog
pića iz asortimana Generalnog sponzora ispred „Erste banke“ Tabačka čaršija u dužini
od 10 metara i širini od 3 metra po početnoj ceni od 60.000,00 dinara

Prostor na Hipodromu:

Dana 31.08. i 01.09.2019. godine definisani su sledeći prostori:

-Šank-stojeći pultovi u nizu plato od restorana „Hipodrom“ ka tribini sa prodajom
flaširanog, u limenci ili točenog piva i drugog pića iz asortimana Generalnog
sponzora ispred tribine „A“ u dužini od 9 metara i širini od 3 metra po početnoj ceni
od 30.000,00 dinara

-Leva strana platoa na donjoj centralnoj tribini posmatrano sa zadnje strane površine
3×2 metra za prodaju flaširanog, u limenci ili točenog piva i drugog pića iz
asortimana Generalnog sponzora po početnoj ceni od 20.000,00 dinara

Oglas za Javnu licitaciju 56 LJKI