Оглас за Јавну лицитацију површина јавне намене поводом 56. Љубичевских коњичких игара

Све потребне информације можете преузети у просторијама Туристичке организације
града Пожаревца у улици Табачка чаршија број 1, као и на број телефона Туристичке
организације града Пожаревца 012/221-941. Рок за подношење пријава је 19.08.2019.
године до 15 часова, а лицитација ће се обавити 20.08.2019. године са почетком у 12
часова у просторија Туристичке организације Града Пожаревца.

Услови огласа:

Учешће на јавној лицитацији имају искључиво правна лица-предузетници из области
угоститељске делатности. Локације које се лицитирају односе се на продају пића из
асортимана АПАТИНСКЕ ПИВАРЕ АПАТИН Д.О.О. из Апатина, као генералног
спонзора 56. ЉКИ.

Дана 28, 29, 30 и31. августа и 2019. године у центру града и то:

– Шанк-стојећи пултови са продајом флашираног, у лименци или точеног пива и друга
пића из асортимана Генералног спонзора испред књижаре „Лагуна“ према улици Стари
корзо у дужини од 10 метара и ширини од 3 метара по почетној цени од 75.000,00 динара;
– Шанк-стојећи пултови са продајом флашираног, у лименци или точеног пива и другог
пића из асортимана Генералног спонзора испред „Војвођанске банке“ Табачка чаршија у
дужини од 10 метара и ширини од 3 метра по почетној цени од 75.000,00 динара
– Шанк-стојећи пултови са продајом флашираног, у лименци или точеног пива и другог
пића из асортимана Генералног спонзора испред „Ерсте банке“ Табачка чаршија у дужини
од 10 метара и ширини од 3 метра по почетној цени од 60.000,00 динара

Простор на Хиподрому:

Дана 31.08. и 01.09.2019. године дефинисани су следећи простори:

-Шанк-стојећи пултови у низу плато од ресторана „Хиподром“ ка трибини са продајом
флашираног, у лименци или точеног пива и другог пића из асортимана Генералног
спонзора испред трибине „А“ у дужини од 9 метара и ширини од 3 метра по почетној цени
од 30.000,00 динара

-Лева страна платоа на доњој централној трибини посматрано са задње стране површине
3×2 метра за продају флашираног, у лименци или точеног пива и другог пића из
асортимана Генералног спонзора по почетној цени од 20.000,00 динара

Оглас за Јавну лицитацију 56 ЉКИ