ЈНМВ 1.2.3/2018 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

17.7.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Конурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka – partija 3

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација