Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 1.1.2/2016.

Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 1.1.2/2016.

odluka-o-dodeli-ugovora