Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2019 – Закључен уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.1/2019
„Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2019. години“

09-12-2019 Oбавештење о закљученом уговору

03-12-2019. Oдлука о додели уговора

27-11-2019 Питања и одговори за јнмв

20-11-2019. Позив за подношење понуда

20-11-2019. Конкурсна документација новогодишња расвета