ЈНМВ 1.2.1-2017, позив за подношење понуда и конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.1-2017, позив за подношење понуда и конкурсна документација за штампани материјал за штампани материјал за 2017.годину.

Позив за подношење понуда

КД штампа број 1.2.1-2017