Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.6/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.6/2017 – Usluge izvođenja vatrometa za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2017. godini.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru