12. „NOĆ ISTRAŽIVAČA“ u Požarevcu

Ovako nam je bilo u 12. Noći istraživača u Požarevcu.