12. „НОЋ ИСТРАЖИВАЧА“ у Пожаревцу

Овако нам је било у 12. Ноћи истраживача у Пожаревцу.