Parking zone

   Spisak-ulica-u-I-i-II-zoyni

Parkirališta na ulicama u užem centru Požarevca podeljena su u nekoliko parking zona sa ograničenim vremenom parkiranja i plaćanjem po započetom satu.

Parkirališta u parking zonama obeležena su posebnim saobraćajnim znacima u boji zone, na kojima piše i period dana kada je potrebno plaćanje parkiranje (izvan tog perioda parkiranje je besplatno). Posle isteka dopuštenog maksimalnog vremena parkiranja, vozač je dužan da pomeri svoje vozilo ili će mu kontrolor parkiranja ispod brisača ostaviti nalog za plaćanje kazne.

Parkiranje u parking zonama može da se plati kartama za parkiranje ili slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila.

Ostala parkirališta

Parkirališta izvan parking zona obeležena su standardnim saobraćajnim znakom, koriste se bez vremenskog ograničenja i na njima se parkiranje naplaćuje po satu ili po danu. Parkiranje se obično plaća samo u određenom periodu dana, izvan toga parkiranje je besplatno (na primer, u kasnim večernjim satima i vikendom).

Parkiranje na ograđenim parkiralištima naplaćuje se po započetom satu ili za ceo dan.

Kazne

Zabranjeno je parkiranje vozila na mestu na kome bi ugrožavalo bezbednost saobraćaja ili smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka. Zabranjeno je i parkiranje na trotoarima, osim ako je dozvoljeno saobraćajnim znakom.

Nepropisno parkirana vozila, na saobraćajnim površinama izvan obeleženih parkirališta, po nalogu Saobraćajne policije odnose posebni kamioni („pauk“), a ako su bila parkirana na zelenim površinama nalog za odnošenje izdaje Komunalna inspekcija. Plaća se policijska ili komunalna kazna i taksa za nošenje vozila.

Info

JKP “Parking servis” , Požarevac
Voje Dulića 28, 12000 Požarevac
tel. +381 (0)12 520 915

www.parkingservis.com