JNMV 1.2.7/2017 – Usluge iznajmljivanja bine i binske opreme za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1.2.7/2017 – Usluge iznajmljivanja bine i binske opreme za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca

PozivZaPodnosenjePonude

Konkursna dokumentacija bina 2017