ЈНМВ 1.2.7/2017 – Услуге изнајмљивања бине и бинске опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.7/2017 – Услуге изнајмљивања бине и бинске опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација бина 2017