Page 7 - Kalendar manifestacija SRB 2023 int
P. 7

MART                     APRIL

 DATUM I MESTO PRIREDBA  ORGANIZATOR DATUM I MESTO PRIREDBA             ORGANIZATOR

                       Dani otvorenih vrata povodom
 Mart 2023.  Kolo srpskih sestara
 Centar za kulturu  ,,Mladost, svetlost dobrote“ „Bosiljka Bosa Pavlović“ Požarevac  01 - 19. 04. 202..  međunarodnog dana sporta  JU „Sportski centar Požarevac“
                                                012/555 177
 humaitarni koncert
 Požarevac 065/204 19 99 Požarevac     programske aktivnosti posvećene
                        međunarodnim danima sporta,        office@scpozarevac.com
                    zdravlja i kulture koji se obeležavaju tokom aprila
 ,,Plava ptica“ Kolo srpskih sestara
 Mart, oktobar 2023.  škola narodne radinosti, radionica,  „Bosiljka Bosa Pavlović“ Požarevac  14. Homoljski planinarski maraton Planinarski klub „Vulkan“
 Požarevac    01. 04. 2023.
 škola za učenike osnovnih škola 065/204 19 99 Požarevac - Vitovnica Tradicionalna akcija pod  061/11 29 110
                     pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije     www.pkvukan.rs
 Mart 2023.
 Galerija obojene svetlosti  Osmomartovska izložba slika ULS „M.P.Barilli“  02 - 10. 04. 2023.  27. glumačke svečanosti  Centar za kulturu Požarevac
 061/61 24 888
 Centar za kulturu  cecarakicdijana@gmail.com Centar za kulturu  Milivoje Živanović  012/522 481 | 012/541 351
                                                www.czkpo.rs
 Požarevac     Požarevac             Pozorišni festival           czkpo@yahoo.com
                                               Narodna biblioteka
         02. 04. 2023.           Dan dečije knjige            „Ilija M. Petrović“
          Požarevac        tribina, nagradni likovni i literarni konkursi   012/531 929
                                                www.nbpo.rs
                        „Dani patrijarha srpskog           KIC SRPSKA KUĆA
         06. 04. 2023.                              012/511 099 | 063/ 22 60 46
        Brežane Požarevac         Dimitrija Pavlovića“           www.srpskakuca.com
                        Kulturno - duhovne svečanosti        srpskakuca@sbb.rs
                                              Crveni krst Požarevac
         07. 04. 2023.          Svetski dan zdravlja            012/523 144
          Požarevac
                                             pozarevac@redcross.org.rs


         10 - 15. 04. 2023.   Likovna kolonija „Bezbrižno detinjstvo“     ULS „Đura Jakšić“Požarevac
                                             012/541-870 | 063/81 261 58
          Požarevac            humanitarnog karaktera       codeks_agencija_po@yahoo.com
                         ,,U Mokrinu mame i tate           KIC SRPSKA KUĆA
         14 - 16. 04. 2023.                            012/511 099 | 063/ 22 60 46
        Srpska kuća Požarevac       u Požarevcu seke i bate“          www.srpskakuca.com
                           Uskršnje svečanosti           srpskakuca@sbb.rs 6                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12