Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.2.10/2017.

Poštovani,

ovde se možete upoznati sa konkursnom dokumentacijom za JNMV broj 1.2.10/2017 „Montaža i demontaža novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2017.“.

Konkursna dokumentacija 1.2.10

Poziv za podnosenje ponude (1)