Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.2/2018

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.2/2018 – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

Odluka o dodeli Ugovora