JNMV 1.1.1/2016 Nabavka drvenih kućica – tezgi za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca

Nabavka drvenih kućica – tezgi za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca.
Datum i vreme:
Krajnji rok za dostavljanje ponuda: dana 23.11.2016. do 10,00 časova.
Javno otvaranje ponuda: dana 23.11.2016. u 10:30 časova.

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija-kucice