ЈНМВ 1.1.1/2016 Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца

Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца.
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: дана 23.11.2016. до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 10:30 часова.

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija-kucice