|

Dopuna konkursne dokumentacije za JNMV 1.1.2/2016 – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini

Dopuna konkursne dokumentacije i odgovor na pitanje ponuđača u procesu nabavke novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini. Krajnji rok za podnošenje ponuda se produžava do dana 29.11.2016. do 10,00 časova. Javno otvaranje ponuda: dana 29.11.2016. u 10,30 časova. pitanja-ponudjaca odgovor-ponudjacu konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda

|

JNMV 1.1.2/2016 – Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini

Nabavka novogodišnje dekorativne rasvete za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2016. godini. Krajnji rok za podnošenje ponuda: dana 23.11.2016.do 11,00 časova. Javno otvaranje ponuda: dana 23.11.2016. u 11,30 časova. poziv-za-podnosenje-ponuda konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

|

JNMV 1.1.1/2016 Nabavka drvenih kućica – tezgi za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca

Nabavka drvenih kućica – tezgi za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca. Datum i vreme: Krajnji rok za dostavljanje ponuda: dana 23.11.2016. do 10,00 časova. Javno otvaranje ponuda: dana 23.11.2016. u 10:30 časova. poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija-kucice