|

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.1.1/2016

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.1.1/2016 Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца. odluka-o-dodeli-ugovora-drvene-kucice

|

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.3/2016

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.3/2016 Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – Реконструкција крова управне зграде са шталом. odluka-o-dodeli-ugovora-hipodrom

|

Допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Допуна конкурсне документације и одговор на питање понуђача у процесу набавке новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години. Крајњи рок за подношење понуда се продужава до дана 29.11.2016. до 10,00 часова. Јавно отварање понуда: дана 29.11.2016. у 10,30 часова. pitanja-ponudjaca odgovor-ponudjacu konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda

|

ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години. Крајњи рок за подношење понуда: дана 23.11.2016.до 11,00 часова. Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 11,30 часова. poziv-za-podnosenje-ponuda konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

|

ЈНМВ 1.1.1/2016 Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца

Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца. Датум и време: Крајњи рок за достављање понуда: дана 23.11.2016. до 10,00 часова. Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 10:30 часова. poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija-kucice